Nr 41/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, w roku akademickim 2020/2021

 
Zarządzenie Nr 41/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie ustalenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, w roku akademickim 2020/2021
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z § 1 ust 1. Uchwały Nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.), zarządza
się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się liczbę miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2020/2021, która stanowi limit przyjęć kandydatów na studia danego kierunku. Liczbę miejsc określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Liczba miejsc, o której mowa w § 1, może ulec zmianie w trakcie rekrutacji kandydatów na studia, jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
REKTOR 
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2020
Data publikacji:
07.05.2020 11:48
Data aktualizacji:
07.05.2020 11:48
Liczba wyświetleń:
1777
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz41.pdf1.68 MB
Zarz41.pdf279.42 KB