Nr 38/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego

 
Zarządzenie Nr 38/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§1
 
W Zarządzeniu Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
w warunkach zagrożenia epidemicznego § 2 otrzymuje brzmienie:
 
㤠2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2020
Data publikacji:
29.04.2020 09:59
Data aktualizacji:
29.04.2020 10:00
Liczba wyświetleń:
361
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz38.pdf252.91 KB