Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 40/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)
 
 
Działając na podstawie § 16 ust. 6 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  
w Olsztynie
, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 183/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.04.2020
Data publikacji:
27.04.2020 11:03
Data aktualizacji:
27.04.2020 11:03
Liczba wyświetleń:
178
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec40.pdf244.02 KB