Nakłady na remonty 2005/2006

 

 

Nakłady na remonty w latach 2005-2006 (w tys. zł)

L.p.

Wydział/ Jednostka

Rok 2005

Rok 2006

1

Bioinżynierii Zwierząt

321,9

1 046,8

2

Biologii

125,3

564,1

3

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

40,6

65,6

4

Humanistyczny

0,1

4,4

5

Medycyny Weterynaryjnej

202,1

847,2

6

Nauk Technicznych

76,1

377,6

7

Nauki o Żywności

962,1

614,4

8

Ochrony Środowiska i Rybactwa

31,2

83,0

9

Nauk Społecznych i Sztuki

45,5

271,3

10

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

258,5

712,7

11

Teologii

-

-

12

Nauk Ekonomicznych

61,0

210,9

13

Matematyki i Informatyki

0,8

53,7

14

Prawa i Administracji

14,2

1,6

15

Liceum Akademickie

-

16,4

razem wydziały

2 139,4

4 869,7

15

Jednostki Międzywydziałowe

105,7

313,5

16

Jednostki Ogólnouczelniane

26,8

14,3

17

Infrast. Ogólnoucz. i jednostki Adm.

1 300,5

2 935,0

razem pozostałe jednostki

1 433,0

3 262,8

18

Koszty Sekcji Remontowej (nierozliczone)

677,5

36,8

O G Ó Ł E M

4 249,9

8 169,3

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2005
Data publikacji:
07.03.2008 09:55
Data aktualizacji:
07.03.2008 10:25
Liczba wyświetleń:
2326
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument