Nr 42/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 42/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 14 kwietnia 2020 roku 
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie  powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji
 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
W Decyzji Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2019 roku
w sprawie  powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji § 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1 
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa
i Administracji na kadencję 2016-2020, w składzie:
 
1)     Przewodniczący – dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM, 
2)     Zastępca Przewodniczącego – dr hab. Adam BIERANOWSKI, prof. UWM, 
Członkowie: 
3)     prof. dr hab. Piotr MAJER, 
4)     dr hab. Piotr KRAJEWSKI, prof. UWM 
5)     dr hab. Krystyna SZCZECHOWICZ, prof. UWM 
6)     dr hab. Jakub ZIĘTY, 
7)     dr Michał KRZYKOWSKI, 
8)     mgr Paweł SOBOTKO, 
9)     przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego, 
10)  przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów, 
11)  przedstawiciel związków zawodowych.” 
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2020
Data publikacji:
22.04.2020 09:53
Data aktualizacji:
22.04.2020 09:56
Liczba wyświetleń:
185
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec42.pdf573.65 KB