Nr 41/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

 
Decyzja Nr 41/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 9 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) 
 
 
Działając na podstawie § 15 ust. 5 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
(ze zm.), stanowi się, co następuje:
  
§ 1 
§ 1 Decyzji Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1 
Z dniem 16 października 2019 r. powołuję Zespół ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna
i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
1)   prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka 
2)   dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM 
3)   dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM 
4)   dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM 
5)   dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM 
6)   dr hab. inż. Grażynę Furgałę-Selezniow, prof. UWM 
7)   dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM 
8)   dr hab. inż. Radosław Cellmer 
9)   dr hab. inż. Andrzej Biłozor 
10)  dr hab. inż. Krystyna Kurowska 
11)  dr inż. Iwona Cieślak 
12)  dr Alina Źróbek-Różańska 
13)  mgr inż. Mateusz Ciski – przedstawiciel doktorantów.” 
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2020
Data publikacji:
22.04.2020 09:45
Data aktualizacji:
22.04.2020 09:47
Liczba wyświetleń:
192
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec41.pdf521.02 KB