Nr 139/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2019

 
ZARZĄDZENIE Nr 139/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 grudnia 2019 roku
 
 
w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na rok 2019
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. z poz. 1668 ze zm.) oraz na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie na rok 2019, stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu Nr 543 z dnia 25 czerwca
    2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok.
 
2.  Zmieniony plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    na 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.12.2019
Data publikacji:
16.04.2020 10:18
Data aktualizacji:
16.04.2020 10:20
Liczba wyświetleń:
149
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz139.pdf271.11 KB
ZalZarz139.pdf477.44 KB