Majątek uczelni 2005/2006

 

 

Majątek uczelni w tys. zł

Aktywa – majątek uczelni

Stan na dzień 31.08.2005 r.

Stan na dzień 31.08.2006 r.

Struktura % aktywów na 31.08.2005 r.

Struktura % aktywów na 31.08.2006 r.

Przyrost procentowy aktywów

A.

Aktywa

trwałe

326 650,0

345 262,3

90,1

88,7

105,7

I

Wartości niematerialne i prawne

700,1

621,8

0,2

0,2

88,8

II

Rzeczowe aktywa trwałe

322 400,3

341 065,8

88,9

87,6

105,8

III

Należności długoterminowe

36,1

10,8

-

-

29,9

IV

Inwestycje długoterminowe

3 513,5

3 563,9

1,0

0,9

101,4

V

Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe

-

-

-

-

-

B.

Aktywa

obrotowe

35 897,6

44 014,4

9,9

11,3

122,6

I

Zapasy

2 123,2

2031,5

0,6

0,5

95,7

II

Należności krótkoterminowe

26 851,7

30780,4

7,4

7,9

114,6

III

Inwestycje krótkoterminowe

6 922,7

11 202,5

1,9

2,9

161,8

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

-

-

-

Suma aktywów

362 547,6

389 276,7

100,0

100,0

107,4

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2005
Data publikacji:
07.03.2008 09:51
Data aktualizacji:
07.03.2008 10:25
Liczba wyświetleń:
2366
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument