Nr 39/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 39/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami)
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami) skreśla się
pkt 15.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.04.2020
Data publikacji:
06.04.2020 12:35
Data aktualizacji:
06.04.2020 12:35
Liczba wyświetleń:
302
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec39.pdf226.68 KB