Nr 38/2020 z dnia 23 marca 2020 w sprawie zmiany Decyzji Nr 83/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 38/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 marca 2020
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 83/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego
na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 3 Decyzji Nr 83/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-2020
(ze zmianami), pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) Prawo i Administracja – dr hab. Joanna Juchniewicz”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2020
Data publikacji:
06.04.2020 12:12
Data aktualizacji:
06.04.2020 12:12
Liczba wyświetleń:
200
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec38.pdf241.98 KB