UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI specjalistę ds. rozliczeń projektów inwestycyjnych

Strona została usunięta dnia: 2 kwiecień, 2020 - 12:31

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI specjalistę ds. rozliczeń projektów inwestycyjnych
 
Miejsce pracy: Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
1)   nadzór nad prawidłowym, z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów,
    przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem określonych przez bezpośredniego przełożonego
    projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych, i zewnętrznych środków
    krajowych.
2)   Udział w radach projektów, udział w innych naradach i spotkaniach z wykonawcami na każdym
    etapie realizacji projektów, gdy zachodzi taka konieczność,
3)   Opracowanie i przekazanie wstępnej wersji raportów z realizacji Projektu a także wniosków
    o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową zgodnie z procedurami postępowania i wytycznymi,
    które zostały zaakceptowane przez Kierownika Projektu i zatwierdzone przez Kanclerza,
    Z-ce Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych,
4)   Przechowywanie i przygotowanie materiałów informacyjnych np. broszur, prospektów oraz
    przygotowanie informacji do strony internetowej projektu a także organizacja innych działań
    informacyjno-upowszechniających.
5)   udzielanie informacji dotyczących procedur obowiązujących w procesie aplikacji i realizacji
    projektów inwestycyjnych przez pracowników Uniwersytetu,
6)   monitoring projektów inwestycyjnych na podstawie informacji o zaawansowaniu ich realizacji
    składanej przez kierowników projektów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz treści
    zawartych w tym zakresie umów,
7)   prowadzenie rejestrów:
     a)    rozpoczęcia prac nad projektami inwestycyjnych,
     b)     umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych,
8)   weryfikacja dokumentacji projektowej w elektronicznej bazie projektów inwestycyjnych,
9)   przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu informacji o złożonych wnioskach o dofinansowanie
    projektów inwestycyjnych oraz zawansowaniu prac nad ich realizacją,
10) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu bieżącej informacji o stwierdzonych
     nieprawidłowościach w projektach inwestycyjnych i zagrożeniach ich realizacji,
11) podejmowanie działań zleconych przez bezpośredniego przełożonego mających na celu eliminację
     nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych,
12) obsługa administracyjno-organizacyjna instytucji przeprowadzających kontrole projektów
     inwestycyjnych.

WYMAGANIA:
   wykształcenie wyższe (minimum licencjat, preferowane w zakresie pozyskiwania i zarządzania
   funduszami europejskimi lub pokrewne bądź ekonomiczne, prawnicze)
   znajomość obsługi podstawowych programów Microsoft Office
   świadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych w zakresie rozliczeń
   opracowania treści korespondencji w zakresie powyższych punków.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, w wersji elektronicznej, na adres e-mail biuro.dinb@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 19.04.2020 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Inwestycji Budowlanych
Wytworzył:
Kanclerz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.04.2020
Data publikacji:
02.04.2020 12:31
Data aktualizacji:
02.04.2020 12:31
Liczba wyświetleń:
1195
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument