Nr 36/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne

 
Zarządzenie Nr 36/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2020 roku
 
w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 405, ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.   W związku z zawieszeniem realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
    w Olsztynie terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, upływające w marcu
    i kwietniu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
2.   Terminy, o których mowa w ust. 1, mogą ulec kolejnemu przesunięciu, w przypadku przedłużenia
    okresu zawieszenia kształcenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2020
Data publikacji:
26.03.2020 14:04
Data aktualizacji:
26.03.2020 14:04
Liczba wyświetleń:
807
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz36.pdf293.35 KB