Nr 37/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020 (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 37/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020 (ze zmianami)
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, § 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje: 
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 209/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok
akademicki 2019/2020 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
1)   pkt 15 otrzymuje brzmienie:
    „15) mgr inż. Małgorzata Czatzkowska”,
2)   pkt 29 otrzymuje brzmienie:
    „29 mgr inż. Paweł Mielnik”,
3)   skreśla się pkt 30, 31, 40, 43 i 67.
 
§2

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2020
Data publikacji:
26.03.2020 13:59
Data aktualizacji:
26.03.2020 13:59
Liczba wyświetleń:
231
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec37.pdf317.16 KB