Nr 36/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geoinżynierii (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 36/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geoinżynierii (ze zmianami)
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 3 Zarządzenia
Nr 117/2019 w sprawie włączenia Wydziału Nauk o Środowisku w struktury Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października
2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geoinżynierii (ze zmianami), § 1 otrzymuje brzmienie:
 „§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geoinżynierii na kadencję 2016-2020, w składzie:
  1)     Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ,
  2)     Zastępca przewodniczącego - dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM,
Członkowie:
  3)     prof. dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ,
  4)     dr hab. inż. Urszula FILIPKOWSKA, prof. UWM,
  5)     dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI, prof. UWM,
  6)     dr hab. inż. Małgorzata RENIGER-BIŁOZOR, prof. UWM,
  7)     dr inż. Marek OGRYZEK,
  8)     dr inż. Jacek ZABIELSKI,
  9)     przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego,
10)     przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów,
11)     przedstawiciel ZNP,
12)     przedstawiciel NSZZ Solidarność.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2020
Data publikacji:
26.03.2020 13:53
Data aktualizacji:
31.03.2020 11:09
Liczba wyświetleń:
252
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
dEC36.pdf388.84 KB