Nr 34/2016 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych (ze zmianami)

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 34/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych (ze zmianami)
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami)
, stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
W Decyzji Nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych (ze zmianami) § 1 otrzymuje brzmienie: 
㤠1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych na kadencję 2016-2020, w składzie:
  1)  Przewodniczący – dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM
Członkowie:
  2)  prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI,
  3)  prof. dr hab. Elżbieta ŁUCZAK,
  4)  dr hab. Ewa KANTOWICZ, prof. UWM,
  5)  dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM,
  6)  dr hab. Marcin CHEŁMINIAK, prof. UWM,
  7)  dr Paweł PIOTROWSKI,
  8)  dr Adam GRABOWSKI, 
  9)  dr Krzysztof ŻĘGOTA, 
10)  dr Radosław SIEROCKI,
11)  dr hab. Elżbieta WOŁODŹKO – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
12)  dr Tomasz NOWAKOWSKI – przedstawiciel ZNP,
13)  mgr Wojciech FABISZEWSKI – przedstawiciel doktorantów,
14)  Mateusz WIECZOREK – przedstawiciel studentów. 
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.03.2020
Data publikacji:
19.03.2020 12:19
Data aktualizacji:
31.03.2020 11:14
Liczba wyświetleń:
266
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument