Nr 33/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii

 
Decyzja Nr 33/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 marca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 89/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami)
, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 89/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii
§ 1 otrzymuje brzmienie:
                                                                           
                                                                „§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii na kadencję 2016-2020, w składzie:
    1)  Przewodniczący – ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM
Członkowie:
    2)  ks. dr hab. Marek KARCZEWSKI, prof. UWM
    3)  dr hab. Katarzyna PARZYCH-BLAKIEWICZ, prof. UWM,
    4)  ks. dr hab. Sławomir ROPIAK, prof. UWM
    5)  dr hab. Barbara ROZEN, prof. UWM,
    6)  ks. dr hab. Karol JASIŃSKI, prof. UWM,
    7)  ks. dr Zdzisław KIELISZEK,
    8)  ks. dr Jan GUZOWSKI,
    9)  przedstawiciel doktorantów,
  10)   przedstawiciel studentów.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2020
Data publikacji:
19.03.2020 12:11
Data aktualizacji:
19.03.2020 12:12
Liczba wyświetleń:
199
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec33.pdf314.99 KB