Nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki muzyczne

Decyzja Nr 32/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 marca 2020 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki muzyczne 
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 22 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
1.  Z dniem 16 marca 2020 r. powołuję dr. hab. Jana Połowianiuka, prof. UWM do pełnienia funkcji
    kierowniczej Przewodniczącego Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres
    do 31 grudnia 2021 r.
 
2.  Szczegółowy zakres działania Przewodniczącego Rady określa § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pełnomocnictwo.
 
§ 2 
1.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r. 
2.  Z dniem 15 marca 2020 r. traci moc decyzja Nr 200/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji
    Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny sztuki muzyczne.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2020
Data publikacji:
17.03.2020 16:04
Data aktualizacji:
17.03.2020 16:05
Liczba wyświetleń:
207
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec32.pdf282 KB