Nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Decyzja Nr 31/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 marca 2020 roku
  
w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres
do 31 grudnia 2021 r.
 
 
Działając na podstawie § 15 ust. 5 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
(ze zm.), stanowi się, co następuje:  
 
§ 1 
Z dniem 16 marca 2020 r. powołuję Radę naukową dyscypliny sztuki muzyczne na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
1)   prof. dr hab. Benedykt Błoński 
2)   prof. dr hab. Marcin Wawruk 
3)   dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM 
4)   dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM 
5)   dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM 
6)   dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM 
7)   dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska, prof. UWM 
8)   dr hab. Zbigniew Stępniak, prof. UWM 
9)   dr hab. Hanna Zajączkiewicz, prof. UWM 
10) dr hab. Grzegorz Lewandowski 
11) dr Zofia Antes 
12) dr Adam Rosiński.
 
§ 2 
1.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r. 
2.  Z dniem 15 marca 2020 r. traci moc decyzja Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu
    ds. sztuki muzyczne.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2020
Data publikacji:
17.03.2020 15:59
Data aktualizacji:
17.03.2020 16:00
Liczba wyświetleń:
194
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec31.pdf290.17 KB