Nr 30/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 30/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 marca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 144/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
 
Działając na podstawie § 15 ust. 5 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
(ze zm.), stanowi się, co następuje:  
 
§ 1 
§ 1 Decyzji Nr 144/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres
do 31 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:
 
㤠1
 
Z dniem 16 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny matematyka na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
  1)  prof. dr hab. Adam Doliwa 
  2)  prof. dr hab. Aleksy Tralle 
  3)  dr hab. Maciej Bocheński, prof. UWM 
  4)  dr hab. Ihor Chyzhykov, prof. UWM 
  5)  dr hab. Adam Lecko, prof. UWM 
  6)  dr hab. Andrzej Matraś, prof. UWM 
  7)  dr hab. Ivan Matychyn, prof. UWM 
  8)  dr hab. Yury Muranov, prof. UWM 
  9)  dr hab. Mark Pankov, prof. UWM 
10)  dr hab. Vsevolod Shevchishin, prof. UWM 
11)  dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM 
12)  dr hab. Aleksander Denisiuk 
13)  dr Mariusz Bodzioch.”
  
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr. hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2020
Data publikacji:
17.03.2020 15:54
Data aktualizacji:
17.03.2020 15:55
Liczba wyświetleń:
216
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec30.pdf312.24 KB