Nr 29/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 
Decyzja Nr 29/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 marca 2020 roku  
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 
 
Działając na podstawie § 15 ust. 5 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
(ze zm.), stanowi się, co następuje:  
 
§ 1 
§ 1 Decyzji Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1 
Z dniem 16 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna
i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
1)   prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka, 
2)   dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM, 
3)   dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM, 
4)   dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM, 
5)   dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM, 
6)   dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM, 
7)   dr hab. inż. Grażynę Furgałę-Selezniow, prof. UWM, 
8)   dr hab. inż. Andrzej Biłozor, 
9)   dr hab. inż. Krystyna Kurowska, 
10) dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, 
11) dr inż. Iwona Cieślak, 
12) dr Alina Źróbek-Różańska, 
13) mgr inż. Mateusz Ciski – przedstawiciel doktorantów.” 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2020
Data publikacji:
17.03.2020 15:44
Data aktualizacji:
17.03.2020 15:46
Liczba wyświetleń:
214
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec29.pdf340.95 KB