Nr 28/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Decyzja Nr 28/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 12 marca 2020 roku 
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu
ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
 
 
Działając na podstawie § 17 ust 4 i § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
 
1.  Powołuję dr. hab. Mariana Olińskiego do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu
    ds. dyscypliny nauki o nauki o zarządzaniu i jakości na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
2.  Szczegółowy zakres działania Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki
    o zarządzaniu i jakości określa udzielone pełnomocnictwo.
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2020
Data publikacji:
17.03.2020 15:39
Data aktualizacji:
19.03.2020 11:36
Liczba wyświetleń:
275
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec28.pdf244.98 KB