Nr 26/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

 
Decyzja Nr 26/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 9 marca 2020 roku  
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020  
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą
Nr 494 Senatu UWM  w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1
 
1.  Nauczycielowi akademickiemu, który zrealizował zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze,
    przysługuje wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej po jej pozytywnej ocenie w wysokości
    określonej w ust. 2.
 
2.  Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie pracy dyplomowej, o której mowa w ust. 1, wynosi: 
     1)  praca magisterska - 185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych), 
     2)  praca inżynierska - 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych), 
     3)  praca licencjacka - 74 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote). 
 
§ 2 
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.03.2020
Data publikacji:
17.03.2020 15:24
Data aktualizacji:
19.03.2020 11:43
Liczba wyświetleń:
496
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec26.pdf243.67 KB