Nr 24/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

 
Decyzja Nr 24/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 marca 2020 roku
 
w sprawie powołania Zespołu do spraw działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
 
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   Powołuję Zespół do spraw działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom
     koronawirusem SARS-CoV-2, zwany dalej Zespołem, w składzie:
        1) Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI – Prorektor ds. Collegium Medicum;
Członkowie:
        2)     dr inż. Wiesław JASTRZĘBSKI – Dyrektor Gabinetu Rektora;
        3)     dr n. med. Piotr KOCBACH – Katedra Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych;
        4)     mgr Andrzej GÓŹDŹ – p.o. Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.     Zespół, we współpracy z właściwymi organami i instytucjami państwowymi oraz regionalnymi,
      podejmuje działania zmierzające do zapobiegania oraz rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem
      SARS-CoV-2 na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3.     Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązani są do
      współpracy z Zespołem w zakresie jego działania.  
4.     Zespół działa do odwołania.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.03.2020
Data publikacji:
12.03.2020 15:18
Data aktualizacji:
12.03.2020 15:18
Liczba wyświetleń:
208
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec24.pdf339.04 KB