Nr 22/2020 z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej

 
Decyzja Nr 22/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 marca 2020 roku
 
w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Matematyki i Informatyki (ze zmianami)
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W Decyzji Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 listopada
    2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Matematyki i Informatyki ze zmianami, § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
1.  Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale
     Matematyki i Informatyki na kadencję 2016-2020, w składzie:
      1)  Przewodniczący – dr hab. Jan JAKÓBOWSKI,
     Członkowie:
      2)  prof. dr hab. Aleksy TRALLE,
      3)  prof. dr hab. Witold ŁUKASZEWICZ,
      4)  dr hab. Piotr ARTIEMJEW, prof. UWM,
      5)  dr hab. Maciej BOCHEŃSKI, prof. UWM,
      6)  dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA,
      7)  dr Stanisław DROZDA – przedstawiciel ZNP,
      8)  mgr Anna NIEDZIELA - NSZZ Solidarność,
      9)  przedstawiciel wydziałowego samorządu studenckiego.” 
2.   Skład Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
     na Wydziale Matematyki i Informatyki na kadencję 2016-2020, po zmianie, o której mowa w ust. 1,
     przedstawia się następująco:
      1)  Przewodniczący – dr hab. Jan JAKÓBOWSKI,
      Członkowie:
      2)  prof. dr hab. Aleksy TRALLE,
      3)  prof. dr hab. Witold ŁUKASZEWICZ,
      4)  dr hab. Piotr ARTIEMJEW, prof. UWM,
      5)  dr hab. Maciej BOCHEŃSKI, prof. UWM,
      6)  dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA,
      7)  dr Stanisław DROZDA – przedstawiciel ZNP,
      8)  mgr Anna NIEDZIELA - NSZZ Solidarność,
      9)  przedstawiciel wydziałowego samorządu studenckiego.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.03.2020
Data publikacji:
12.03.2020 13:40
Data aktualizacji:
16.03.2020 13:51
Liczba wyświetleń:
363
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec22.pdf419.07 KB