Nr 33/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

 
Zarządzenie Nr 33/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 marca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
 
Działając na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz
§ 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
 
§ 1
W § 1 Zarządzenia Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
 
„4. Zamyka się obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym
Pływalnię Uniwersytecką. W przypadku zajęć realizowanych w tych obiektach przez podmioty
zewnętrzne decyzje będą podejmowane indywidualnie przez kierownika Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku.
 
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2020
Data publikacji:
11.03.2020 14:25
Data aktualizacji:
11.03.2020 14:33
Liczba wyświetleń:
1162
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz33.pdf61.57 KB