Nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

 
Zarządzenie Nr 32/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 marca 2020 roku
 
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
 
Działając na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
    w Olsztynie.
2.  Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie wraz ze wszystkimi
    oddziałami i czytelniami.
3.  Odwołuje się wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane
    przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
1.  Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu gości z zagranicy.
2.  Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz
    odwiedzin przez gości zewnętrznych.
 
§ 3
1.  Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki
    ogólnouczelnianej, dyrektora szkoły doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu
    pracownika, studenta lub doktoranta z zagranicy.
2.  Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią
    koronawirusa SARS-CoV-2, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni
    od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku. Obowiązywanie niniejszego zarządzenia może być przedłużone. Ewentualna informacja w tej sprawie zostanie przekazana do dnia 26 marca 2020 roku.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2020
Data publikacji:
11.03.2020 11:37
Data aktualizacji:
11.03.2020 11:37
Liczba wyświetleń:
1451
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz32.pdf82.37 KB