Nr 20/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 20/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 87/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji
dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 87/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
     nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej wprowadza się następujące
     zmiany:
     1)  pkt 6 otrzymuje brzmienie:
         „6) prof. dr hab. Przemysław SOBIECH”,
     2)  pkt 7 otrzymuje brzmienie:
         „7) dr hab. Tomasz MAŚLANKA, prof. UWM”,
     3)  pkt 8 otrzymuje brzmienie:
         „8) dr hab. Iwona OTROCKA-DOMAGAŁA, prof. UWM”,
     4)  pkt 9 otrzymuje brzmienie:
         „9) dr Dawid TOBOLSKI”,
     5)   pkt 10 otrzymuje brzmienie:
         „10) dr Natalia ZIÓŁKOWSKA”,
     6)   pkt 11 otrzymuje brzmienie:
         „11) mgr Krystyna CIEŚLAR – przedstawiciel ZNP”,
     7)   pkt 12 otrzymuje brzmienie:
         „12) przedstawiciel doktorantów”,
     8)   pkt 13 otrzymuje brzmienie:
         „13) przedstawiciel studentów”,
     9)   skreśla się pkt 14.
2.Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
   nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2016-2020
   przedstawia się następująco:
     1) Przewodniczący – prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,
     2) Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
Członkowie:
     3)  prof. dr hab. Tomasz JANOWSKI,
     4)  prof. dr hab. Krzysztof WĄSOWICZ,
     5)  prof. dr hab. Magdalena GAJĘCKA,
     6)  prof. dr hab. Przemysław SOBIECH,
     7)  dr hab. Tomasz MAŚLANKA, prof. UWM,
     8)  dr hab. Iwona OTROCKA-DOMAGAŁA, prof. UWM,
     9)  dr Dawid TOBOLSKI,
   10)  dr Natalia ZIÓLKOWSKA,
   11)  mgr Krystyna CIEŚLAR – przedstawiciel ZNP,
   12)  przedstawiciel doktorantów,
   13)  przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2020
Data publikacji:
05.03.2020 11:14
Data aktualizacji:
05.03.2020 11:14
Liczba wyświetleń:
249
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec20.pdf75.71 KB