Nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 26/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych
zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 47,
poz.480), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
, stanowiący załącznik do Zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Regulamin pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.02.2020
Data publikacji:
05.03.2020 10:37
Data aktualizacji:
05.03.2020 10:53
Liczba wyświetleń:
566
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz26.pdf49.13 KB
Regulamin Komisji_Bioetycznej.pdf197.06 KB
wzór oświadczenia członka KB.docx12.54 KB
wniosek o wydanie opinii KB.docx23.54 KB
wykaz wymaganych dokumentów.docx17.78 KB
zgłoszenie poprawki.docx14.1 KB
zgłoszenie zdarzenia niepożądanego.doc47 KB