Nr 19/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020

 
Decyzja Nr 19/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 lutego 2020 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 216/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 13 listopada 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
na rok akademicki 2019/2020
 
Na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 2-4 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24 września 2019 roku, w związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85), stanowi się co następuje:
 
§ 1
W § 1 w Decyzji Nr 216/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020 wprowadza się następujące zmiany:  
  1)     pkt 57 otrzymuje brzmienie:  
       „57) mgr Dorota Majewska – pracownik – Wydział Nauk Społecznych”,
  2)     pkt 58 otrzymuje brzmienie:  
       „58) Aleksandra Kaczyńska – student – Wydział Nauk Społecznych”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.02.2020
Data publikacji:
28.02.2020 12:46
Data aktualizacji:
28.02.2020 12:47
Liczba wyświetleń:
271
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec19.pdf270.29 KB