Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej

 
Decyzja Nr 18/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 lutego 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   W § 1 Decyzji Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
     nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim wprowadza się następujące zmiany:
     1)    pkt 1 otrzymuje brzmienie:
           „1) dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM,”
     2)    pkt 5 otrzymuje brzmienie:
           „5) dr hab. n. med. Anna ŻURADA,
     3)    pkt 6 otrzymuje brzmienie:
          „6) dr n. med. Rakesh JALALI,”.
2.   Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
     nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim na kadencję 2016-2020 przedstawia się następująco:
     1)    Przewodniczący – dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM
Członkowie:
     2)    prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR,
     3)    dr hab. n. med. Elżbieta JAROCKA-CYRTA, prof. UWM,
     4)    dr hab. n. med. Agnieszka BOSSOWSKA, prof. UWM,
     5)    dr hab. n. med. Anna ŻURADA,
     6)    dr n. med. Rakesh JALALI,
     7)    dr n. med. Ewa LEPIARCZYK,
     8)    mgr Beata GWIAZDA – przedstawiciel związków zawodowych (ZNP),
     9)    przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.02.2020
Data publikacji:
25.02.2020 13:14
Data aktualizacji:
25.02.2020 13:14
Liczba wyświetleń:
295
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec18.pdf389.72 KB