Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 2019

 
Zarządzenie Nr 15/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2020 roku
 
w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na rok 2019
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1. Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie na rok 2019, stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu Nr 543 z dnia 25 czerwca
   2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok.
2. Zmieniony plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok
   2019 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2020
Data publikacji:
20.02.2020 12:44
Data aktualizacji:
16.04.2020 10:29
Liczba wyświetleń:
322
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz15.pdf276.2 KB
ZalZarz15.pdf2.26 MB