Nr 17/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziało

 
Decyzja Nr 17/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
(ze zmianami)
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 3 Zarządzenia Nr 117/2019
w sprawie włączenia Wydziału Nauk o Środowisku w struktury Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października
2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:
 1)  tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:
     „w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
     na Wydziale Geoinżynierii”
 
2)   § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geoinżynierii na kadencję 2016-2020, w składzie:
  1)     Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ,
  2)     Zastępca przewodniczącego - dr inż. hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM
Członkowie:
  3)     prof. dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ
  4)     dr hab. inż. Urszula FILIPKOWSKA, prof. UWM
  5)     dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI, prof. UWM
  6)     dr hab. inż. Małgorzata RENIGER-BIŁOZOR, prof. UWM
  7)     dr inż. Marek OGRYZEK
  8)     dr inż. Jacek ZABIELSKI
  9)     wspólny przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego i Rady Wydziałowej Samorządu
        Doktorantów,
10)  przedstawiciel ZNP,
11)  przedstawiciel NSZZ Solidarność.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2020
Data publikacji:
20.02.2020 12:35
Data aktualizacji:
20.02.2020 12:38
Liczba wyświetleń:
347
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DEC17.pdf430.04 KB