Nr 16/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.05.00-00-A046/19, pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS

 
Decyzja Nr 16/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2020 roku
 
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.05.00-00-A046/19,
pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”,
nr POWR.03.05.00-00-A046/19 powołuje się Komitet Sterujący projektu, w składzie:
   1)   dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM – Przewodniczący Komitetu Sterującego,
Członkowie Komitetu Sterującego:
   2)   dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
   3)   mgr Andrzej GÓŹDŹ,
   4)   mgr Andrzej PRÓSZYŃSKI.
 
§ 2
Komitet Sterujący Projektu prowadzi nadzór nad realizacją projektu pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2020
Data publikacji:
20.02.2020 12:25
Data aktualizacji:
20.02.2020 12:25
Liczba wyświetleń:
259
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
dEC16.pdf305.98 KB