Nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 15/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (ze zmianami)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu UWM w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego
2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt § 1 otrzymuje brzmienie:
 
㤠1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2016-2020, w składzie:
  1)     Przewodniczący – prof. dr hab. Urszula CZARNIK
Członkowie:
  2)     prof. dr hab. inż. Krystyna DĘBSKA-ZAKĘŚ,
  3)     prof. dr hab. Jan JANKOWSKI,
  4)     prof. dr hab. Zbigniew JAWORSKI,
  5)     prof. dr hab. Jacek KONDRATOWICZ,
  6)     prof. dr hab. Anna WÓJCIK,
  7)     dr hab. Wojciech KOZERA,
  8)     dr inż. Aleksandra ORZOŁEK,
  9)     dr inż. Katarzyna TARGOŃSKA,
10)  dr inż. Rafał WINARSKI,
11)  prof. dr hab. Stanisław MILEWSKI – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
12)  prof. dr hab. Cezary PURWIN – przedstawiciel ZNP,
13)  przedstawiciela Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów,
14)  przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studentów.” 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2020
Data publikacji:
20.02.2020 12:10
Data aktualizacji:
20.02.2020 12:10
Liczba wyświetleń:
223
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
dEC15.pdf370.91 KB