Nr 14/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji

Decyzja Nr 14/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 lutego 2020 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji
 
Działając na podstawie § 17 ust 4 i § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję dr. Macieja Hartlińskiego do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego
    Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji na okres do 31 grudnia 2021 r.
2.  Szczegółowy zakres działania Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce
    i administracji określa udzielone pełnomocnictwo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2020
Data publikacji:
20.02.2020 12:04
Data aktualizacji:
20.02.2020 12:04
Liczba wyświetleń:
386
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
dEC14.pdf246 KB