Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 roku

 
Decyzja Nr 13/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 roku
 
Działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Przepis § 1 Decyzji Nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny nauki biologiczne na okres
do 31 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:
㤠1
Z dniem 10 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny nauki biologiczne na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
  1)   prof. dr hab. Iwona Bogacka
  2)   prof. dr hab. Alicja Boroń
  3)   prof. dr hab. Renata Ciereszko
  4)   prof. dr hab. Anita Franczak
  5)   prof. dr hab. Irena Giełwanowska
  6)   prof. dr hab. Tadeusz Kamiński
  7)   prof. dr hab. Danuta Kruk
  8)   prof. dr hab. Lesław Lahuta
  9)   prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak
10)  prof. dr hab. Jakub Sawicki
11)  prof. dr hab. Bożena Szafrańska
12)  dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM
13)  dr hab. Barbara Kamińska, prof. UWM
14)  dr hab. Marek Kruk, prof. UWM
15)  dr hab. Tomasz Kulik, prof. UWM
16)  dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat, prof. UWM
17)  dr hab. Grzegorz Panasiewicz, prof. UWM
18)  dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM
19)  dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM
20)  dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM
21)  dr hab. Sylwia Lew
22)  dr hab. Joanna Pakulnicka
23)  dr hab. Maciej Równiak
24)  dr Jan Jastrzębski
25)  dr Marta Kieżun
26)  dr Ewa Fiedorowicz
27)  mgr Robert Stryiński - przedstawiciel doktorantów.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2020
Data publikacji:
20.02.2020 11:53
Data aktualizacji:
20.02.2020 11:53
Liczba wyświetleń:
275
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec13.pdf471.09 KB