Nr 11/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2019/2020

 
Decyzja Nr 11/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2020 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2019/2020
 
Na podstawie § 3 ust. 1 oraz 5-6 Załącznika do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85) oraz art. 281 ust. 2 ustawy
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję na rok akademicki 2019/2020 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Doktorantów
w składzie:
   1)     mgr Marcin Walter – Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów – Wydział Geoinżynierii,
   2)   mgr inż. Przemysław Żukowski – Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
   3)   mgr Robert Stryiński – Wydział Biologii i Biotechnologii,
   4)   mgr Mateusz Malicki – Wydział Humanistyczny,
   5)   mgr inż. Mateusz Sokólski – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
   6)   lek. wet. Marta Czajkowska – Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
   7)   mgr Damian Opalach – Wydział Nauk Ekonomicznych,
   8)   lek. Angelika Baranowska-Jurkun – Wydział Lekarski,
   9)   mgr Andrzej Jurkun – Wydział Nauk Społecznych,
 10)    mgr inż. Izabela Staniszewska – Wydział Nauk Technicznych,
 11)    mgr inż. Arkadiusz Zakrzewski – Wydział Nauki o Żywności,
 12)    mgr Damian Michalski – Wydział Prawa i Administracji,
 13)    mgr Mateusz Rutynowski – Wydział Teologii,
 14)    mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo – Biuro ds. Kształcenia.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2020
Data publikacji:
20.02.2020 11:34
Data aktualizacji:
20.02.2020 11:34
Liczba wyświetleń:
283
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec11.pdf365.82 KB