Nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...

 
Zarządzenie Nr 22/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2020 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 16. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18  pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 16. Moduł 6. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 114/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińskiego
w Olsztynie z dnia 19.12.2019 nazwę „Wydział Nauk o Zdrowiu” zastępuje się nazwą „Szkoła Zdrowia Publicznego” oraz „Dziekan Nauk o Zdrowiu” zastępuje się nazwą „Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego”.
 
§ 2
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 16. Moduł 6. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ” otrzymuje brzmienie określone w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2020
Data publikacji:
20.02.2020 10:48
Data aktualizacji:
20.02.2020 10:49
Liczba wyświetleń:
247
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz22.pdf380.74 KB
RegZarz22.pdf6.09 MB