Nr 21/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...

 
Zarządzenie Nr 21/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2020 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia
i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18  pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 9. Moduł 2. „Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2019 nazwę „Wydział Nauk o Zdrowiu” zastępuje się nazwą „Szkoła Zdrowia Publicznego” oraz „Dziekan Nauk o Zdrowiu” zastępuje się nazwą „Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego”.
 
§ 2
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 9. Moduł 2. „Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu” otrzymuje brzmienie określone w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2020
Data publikacji:
20.02.2020 10:14
Data aktualizacji:
20.02.2020 10:17
Liczba wyświetleń:
503
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz21.pdf379.77 KB
RegZarz21.pdf7 MB
FormularzzgłoszeniowyZarz21.pdf1.42 MB