Nr 20/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 20/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2020 roku
 
w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii

i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 4 w związku z § 35 ust. 3 oraz § 41 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Zarządzenia Nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do zadań pracowników Wydziałowego Centrum Bioinformatyki należy w szczególności:
       1)  świadczenie usług z zakresu bioinformatyki dla pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii,
           pracowników innych wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz innych
           podmiotów zewnętrznych,
       2)  prowadzenie badań naukowych w zakresie bioinformatyki,
       3)  upowszechnianie wyników badań naukowych, w których wykorzystuje się narzędzia i metody
           bioinformatyczne, głównie poprzez publikowanie wyników badań w periodykach naukowych
           o możliwie najwyższym wskaźniku Impact Factor oraz ich prezentowanie na konferencjach
           naukowych,
       4)  podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod badawczych, głównie poprzez
           uczestnictwo w szkoleniach, wyjazdach, mających na celu wymianę doświadczeń i zdobycie
           nowej wiedzy oraz poprzez samodoskonalenie,
       5)  rozwój współpracy akademickiej o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym poprzez
           planowanie, aplikowanie o projekty oraz udział w ich realizacji,
       6)  podejmowanie działalności badawczo-rozwojowej, między innymi poprzez współpracę
           z podmiotami gospodarczymi oraz realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
           świadczenie usług.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2020
Data publikacji:
20.02.2020 09:42
Data aktualizacji:
20.02.2020 09:43
Liczba wyświetleń:
192
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz20.pdf438.79 KB