Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 17/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Uchyla się Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Wprowadza się Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.01.2020
Data publikacji:
20.02.2020 08:46
Data aktualizacji:
28.10.2020 11:24
Liczba wyświetleń:
330
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Regulamin CIiTT.doc105 KB
Zarz17.pdf322.76 KB