Nr 16/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 16/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 27 stycznia 2020 roku
 
w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Mediów i Promocji oraz
Zarządzenie Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września
2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji (z późn. zm.).
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2020
Data publikacji:
20.02.2020 08:41
Data aktualizacji:
15.06.2020 12:12
Liczba wyświetleń:
240
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz16.docx18.17 KB
ZalRegACK.pdf1.86 MB