Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 14/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2020 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych
w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie:
„Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” § 1 otrzymuje brzmienie:
 
 
㤠1
Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się
studia podyplomowe w zakresie: Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2020
Data publikacji:
20.02.2020 08:31
Data aktualizacji:
20.02.2020 08:34
Liczba wyświetleń:
255
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument