Zarządzenie Nr 50 z dnia 18 grudnia roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”

 

 

Zarządzenie Nr 50
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”.

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      W Katedrze UNESCO na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki  tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.12.2007
Data publikacji:
25.02.2008 11:36
Data aktualizacji:
25.02.2008 11:36
Liczba wyświetleń:
2497
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument