Nr 641 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku psychologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym

UCHWAŁA Nr 641
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku psychologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z Zarządzeniem Nr 7/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2020/2021, na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku psychologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich
    z 10-semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiący załączniki 1, 2, 3a i 3b.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2020/2021.
3.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów,
   o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.01.2020
Data publikacji:
13.02.2020 10:47
Data aktualizacji:
25.02.2020 12:29
Liczba wyświetleń:
719
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw641.doc2.37 MB
Uchw641.pdf48.12 KB