Wersje strony Nr 632 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.