Nr 135/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18 ...

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 135/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 grudnia 2019 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18, Zadanie 14. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”
, POWR.03.05.00-00-Z201/18, Zadanie 14. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.02.2020
Data publikacji:
11.02.2020 10:22
Data aktualizacji:
11.02.2020 10:27
Liczba wyświetleń:
181
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz135Regulamin.docx86.51 KB
Zarz135_formularz_zgloszeniowy_WNoŚ.doc364.5 KB
Zarz135_zgoda przetwarzanie danych_WNoŚ.doc327 KB
Zarz135_deklaracja uczestnictwa_WNoŚ.docx175.39 KB
Zarz135_kwestionariusz_osobowy_WNoŚ.doc366 KB
Zarz135_oswiadczenie_uczestnika_WNoŚ.doc363 KB
Zarz135_umowa_uczestnictwa_WNoŚ.doc365 KB