Nr 134/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18...

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 134/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 grudnia 2019 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”,
nr POWR.03.05.00-00-Z201/18, Zadanie 13. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WKŚiR”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”
, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18,
Zadanie 13.
„Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WKŚiR”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.12.2019
Data publikacji:
10.02.2020 11:37
Data aktualizacji:
10.02.2020 11:51
Liczba wyświetleń:
356
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz134regulamin.docx90.69 KB
formularz_zgloszeniowy_WKŚiR_.doc362.5 KB
Zarz134_zgoda przetwarzanie danych_WKŚiR.doc325.5 KB
Zarz134_deklaracja uczestnictwa_WKŚiR.docx175.83 KB
Zarz134_kwestionariusz_osobowy_WKŚiR.doc365 KB
Zarz134_oswiadczenie_uczestnika_WKŚiR.doc361.5 KB
Zarz134_umowa_uczestnictwa_WKśIR.doc343.5 KB