Zarządzenie Nr 3 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”.

 

 

Zarządzenie Nr 3
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 stycznia 2008 roku
 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”.

 Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

§ 1

1.   Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”.

2.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.   Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.01.2008
Data publikacji:
12.02.2008 15:44
Data aktualizacji:
12.02.2008 15:44
Liczba wyświetleń:
2379
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument