Nr 13/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Zarządzenie Nr 13/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 24 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z ust. 6 w rozdz. I Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1 
Określa się wzór planu finansowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
§ 3 
Traci moc Zarządzenie nr 24 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania.  
 
Rektor   
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof, dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2020
Data publikacji:
31.01.2020 12:22
Data aktualizacji:
04.02.2020 10:43
Liczba wyświetleń:
320
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Szablon Planwykonanie.xls46 KB
Zarz13.pdf247.31 KB